Dodání zdarma od 1 500,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracování a ochrany osobních údajů Uživatelů v souvislosti s využitím servisu umístěného na stránkách www.gemre.cz, dále jen Servis, včetně jeho podstran, kterých je GEMRE GROUP Spółka z o.o. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Polska NIP 701104850 KRS 0000916716 REGON 389762180 Administrátorem, dále jen Společnost.

Zásady ochrany osobních údajů se zabývají shromažďováním a využíváním údajů o Uživatelích, které Společnosti poskytnou během objednávání Společností nabízeného zboží.

Cílem Společnosti je zajištění ochrany soukromí Uživatelům Servisu. Proto při zpracování osobních údajů pečlivě dodržujeme platné zákony pro ochranu osobních údajů zejména č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jak rovněž Obecného nařízení Evropského Parlamentu a Rady Evropy 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Uvedením informací o své osobě a svých osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, aby je Společnost využila, seznámila se s nimi a – v závislosti na konkrétním případě – zpracovala k níže uvedenému účelu.

Seznamte se prosím s níže uvedenými zásadami, jelikož jsou platná pro všechny osobní údaje, které Uživatel Společnosti svěřuje prostřednictvím Servisu.

1. INFORMAČNÍ POVINNOST ADMINISTRÁTORA

1.1. Administrátorem osobních údajů je GEMRE GROUP Spółka z o.o. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Polska NIP 701104850 KRS 0000916716 REGON 389762180, dále jen Administrátor.

1.2. Administrátor získává osobní údaje od Uživatelů internetového obchodu www.gemre.cz. Základním způsobem jejich získání je dobrovolné vyplnění formuláře na stránkách Servisu. Tímto způsobem Administrátor získává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa Uživatele. Údaje jsou uchovávány Administrátorem ve formátu, který umožňuje jejich přenesení. Na internetové stránce obchodu funguje rovněž automatický systém, který umožňuje sledovat chování Uživatele, a umožňuje přizpůsobení obsahu zájmům Uživatele. Systém je součástí Servisu, a každý Uživatel může kdykoliv zrušit souhlas se zpracováním.

1.3. Každý Uživatel má právo požadovat:

  • přístup ke svým osobním údajům,
  • opravu osobních údajů,
  • výmaz osobních údajů,
  • omezit nebo zrušit zpracování osobních údajů,
  • přenesení osobních údajů.

1.4. Každý Uživatel má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. Pro využití výše uvedených práv je Uživatel povinen kontaktovat Administrátora prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu: info@gemre.cz. Administrátor provede požadavek Uživatele neprodleně. Výmaz, omezení, přenesení a odmítnutí zpracování osobních údajů má vliv na poskytované služby, a pravděpodobně znemožní správné poskytování služeb. Uživatel si musí být vědom, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro potřeby realizace objednávky a/anebo pro doručení personalizované obchodní nabídky.

1.5. Uživatel má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů tehdy, kdy existují podložené důkazy, že nejsou administrátorem osobní údaje zpracovávány v souladu Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.

1.6. Administrátor zpracovává osobní údaje pouze pro potřeby realizace objednávky Uživatele a/anebo pro doručení personalizované obchodní nabídky. Udělený souhlas je dobrovolný, jedná se o smluvní požadavek, který je nezbytný pro realizaci smlouvy. Smlouva spočívá v prodeji Uživatelem objednaného Zboží. Znamená to tedy, že bez uděleného souhlasu není Servis schopen realizovat objednávku, a ani Uživatele kontaktovat.

1.7. Administrátor uchovává Uživatelovy osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke správné realizaci objednávky, a/anebo k odesílání Uživateli personalizované obchodní. Později jsou osobní údaje uchovávány pouze pro účely zajištění nároků. Kdykoliv může Uživatel svůj souhlas ke zpracování osobních údajů zrušit.

2. OCHRANA SHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJŮ

2.1. Děláme vše pro to, abychom zpracovávané osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem, neautorizovanými změnami nebo odstraněním uložených osobních údajů. Využíváme přiměřené prostředky zabezpečení údajů, zejména prostředky chránící před poškozujícím softwarem. Ke zpracovávaným osobním údajům má přístup pouze oprávněný personál, který byl proškolen v oblasti osobních dat a zabezpečení informačního systému, a zavázal se k zachování diskrétnosti.

2.2. Administrátor nepožaduje registraci osob, které využívají Servis, ledaže chce osoba nakoupit zboží nabízené Společností, v tom případě je registrace vyžadována.

2.3. Všechny formuláře, které slouží k vypisování soukromých informací, jsou umístěny v bezpečném prostoru webové stránky. Spojení s nimi je uskutečňováno pomocí zvláštního certifikátu, v důsledku toho jsou všechna osobní data šifrována, a i v případě zachycení přenosu, není možné, aby se osobní data dostala k neoprávněným osobám.

3. VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZODPOVĚDNOST

3.1. Údaje, které jsou zmiňovány v odst. 2 Zásad ochrany osobních údajů, jsou zpracovávány pouze za účelem, ke kterému Uživatel vyjádřil souhlas.

3.2. Údaje, které jsou zmiňovány v odst. 2 Zásad ochrany osobních údajů, nejsou sdíleny třetím osobám.

3.3. Výjimkou pravidla uvedeného v odst. 3.2 Zásad ochrany osobních údajů je situace, kdy o zpřístupnění těchto údajů požádá soud, prokuratura nebo jiné orgány, po předchozím uvedení právního základu své žádosti. V takové situaci Společnost sdílí údaje v rozsahu, v jakém jsou požadovány.

3.4.   Společnost sdílí údaje, uvedené v odst. 2 Zásad ochrany osobních údajů rovněž v případě, že Uživatel nebo Kupující poruší Obchodní podmínky Internetového Obchodu.

4. REALIZACE POŽADAVKŮ

4.1. Na adresu: info@gemre.cz lze prostřednictvím e-mailové zprávy zasílat veškeré požadavky, dotazy a žádosti v souvislosti s Obecným nařízením Evropského Parlamentu a Rady Evropy 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

IdoSell Trusted Reviews
4.74 / 5.00 8574 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-11
Příjemné a pohodlné boty
2024-07-11
Boty jsou stejně jako na obrázku,dodávky velice rychlá,jsem spokojená a mohu doporučit.
pixel